calendar, 2024, new year-8430585.jpg

Revigorarea economiei chineze și tensiunile globale în sectorul oțelului: Perspective pentru 2024

11/01/2024

Economia Chinei

Revigorarea sectorului imobiliar aflat în dificultate din China și succesul măsurilor de stimulare implementate de guvernul chinez vor juca un rol crucial în nivelul cererii interne de oțel al țării. O cerere ridicată în China va determina creșterea prețului produselor din oțel la nivel global, alături de materii prime precum minereul de fier și cărbunele cocsificabil.

Conflictul din Orientul Mijlociu

Furnizorii de oțel din Turcia și Rusia – principalele surse de import de oțel ale Israelului – nu sunt singurii care resimt efectele tulburărilor din sector. În timp ce riscul creșterii prețurilor la petrol s-a dovedit până acum a fi nefondat, atacurile asupra navelor destinate Canalului Suez conduc la creșterea prețurilor de transport.

Măsuri sporite de apărare comercială

Taxele vamale pentru importurile din SUA conform Secțiunii 232, CBAM în Uniunea Europeană și așa-numitul ‘Steel Club’ cu emisii scăzute planificat de UE și SUA se numără printre măsurile care impun restricții comerciale asupra importurilor de oțel. Pe măsură ce amenințarea cu tarifele din partea principalelor piețe consumatoare de oțel crește, crește și probabilitatea adoptării de legislație retaliatorie.

Consolidarea producției de oțel din Europa

Producătorii de oțel își îndreaptă capacitatea spre cerere după o încetinire a economiei zonei euro în 2023. Se depun eforturi și pentru a satisface cerințele financiare ale tranziției către zero emisii de carbon. Producătorii de oțel vor juca un rol cheie în planul Uniunii Europene „Fit for 55” de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030.

Reduceri ale ratelor dobânzilor pentru stimularea pieței

Sectorul global al oțelului monitorizează inflația ca un indicator cheie al sentimentului economic. Majoritatea participanților de pe piață cred că inflația redusă va declanșa reduceri ale ratelor dobânzilor care vor stimula cererea de oțel. Realizarea unei îmbunătățiri tangibile pe piață ca rezultat al acestei schimbări este probabil să se prelungească dincolo de sfârșitul anului 2024, cu toate acestea.

În concluzie, anul 2024 se conturează ca un an plin de provocări și oportunități pentru industria globală a oțelului. Revigorarea sectorului imobiliar chinez și eficacitatea măsurilor de stimulare, împreună cu schimbările geopolitice și măsurile comerciale, vor influența semnificativ evoluția pieței. Consolidarea producției de oțel în Europa și adaptarea la cerere, alături de monitorizarea atentă a ratelor dobânzilor în contextul inflației, vor determina traiectoria viitoare a acestui sector vital pentru economie. Cu toate acestea, este important să subliniem că realitatea unei redresări tangibile pe piață în urma acestor schimbări poate necesita timp, depinzând în mare măsură de evoluția globală a factorilor economici și geopolitici.

 

CBAM