Punerea în aplicare a CBAM atrage după sine riscul apariției a două piețe paralele

13/10/2023

Sinteza privind piața oțelului ecologic din UE și consumatorii din afara Europei

Piața oțelului ecologic din UE se confruntă cu provocări semnificative în contextul mecanismului de Ajustare la Frontiera Carbonului din Europa (CBAM). Implementarea actuală a CBAM poate duce la apariția a două piețe paralele: una a oțelului de înaltă calitate din UE, produs în conformitate cu politica de dezvoltare durabilă, și cealaltă destinată consumatorilor din afara Europei.

În prezent nu există condiții adecvate pentru introducerea standardelor de oțel ecologic european, care să fie uniforme pentru toate țările. Dacă CBAM nu suferă modificări structurale, ar putea beneficia în mod indirect China, Rusia si India.

Un element central al pieței post-pandemice este volatilitatea prețurilor, influențată de creșterea ratelor dobânzilor la nivel global pentru combaterea inflației. Aceasta volatilitate creează noi dificultăți pentru companii, complicând planificarea pe termen lung. Considerăm că aceasta nu este o fază trecătoare, ci va genera tensiuni structurale în lanțurile de aprovizionare.

Din perspectiva producătorilor decarbonizarea în sectorul oțelului reprezintă un angajament economic, financiar și tehnologic, puternic influențat de contextul politic.

În plus, există preocupări în cadrul pieței oțelului din UE legate de imprevizibilitatea costurilor carbonului și verificarea informațiilor furnizate de furnizori. Implementarea finală a CBAM ar putea determina creșterea prețurilor oțelului importat cu aproximativ 15%.

CBAM