Producătorii chinezi de oțel văd în CBAM o nouă barieră comercială

08/11/2023

Asociația Fierului și Oțelului din China (CISA) a anunțat recent că Uniunea Europeană (UE) creează o nouă barieră comercială pentru exporturile chinezești prin intermediul mecanismului CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). CISA a solicitat continuarea negocierilor cu blocul comunitar pentru a rezolva problemele climatice și pentru a asigura că această inițiativă nu afectează nesiguranța și competitivitatea exporturilor chinezești.

Mecanismul CBAM a fost introdus de către UE pentru a aborda impactul schimbărilor climatice și pentru a promova producția cu emisii reduse de carbon. Cu toate acestea, CISA susține că această inițiativă reprezintă o nouă barieră comercială unilaterală care nu ține cont de diferențele dintre stadiile de dezvoltare ale diferitelor țări, contravenind principiului „responsabilității comune, dar diferențiate”.

Asociația a avertizat că adoptarea mecanismului CBAM de către alte țări ar putea duce la creșterea costurilor comerciale și la riscuri mai mari de dispute comerciale. În acest sens, CISA a subliniat importanța dialogului și cooperării active între toate părțile interesate pentru a găsi soluții eficiente la problemele climatice.

De asemenea, CISA a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul pe care CBAM l-ar putea avea asupra consumatorilor europeni de oțel, deoarece modificarea structurii importurilor ar putea duce la creșterea costurilor și la posibile perturbări ale lanțurilor de aprovizionare.

CBAM reprezintă o provocare semnificativă pentru China, care este cel mai mare exportator de oțel din lume. Producția de oțel din China este încă mai intensivă din punct de vedere al emisiilor de carbon în comparație cu UE. Mecanismul CBAM a intrat în vigoare în octombrie 2023, cu o perioadă de tranziție până la sfârșitul anului 2025, în care importatorii vor trebui doar să prezinte rapoarte. De la 1 ianuarie 2026, aceștia vor fi obligați să plătească taxe suplimentare pentru emisiile de carbon asociate cu importurile lor.

Scopul CBAM este de a pune producătorii din UE și concurenții străini pe picior de egalitate pentru a preveni relocarea producției europene în regiuni cu reglementări de mediu mai puțin stricte. Cu toate acestea, această măsură ar putea crește costul produselor siderurgice furnizate către UE, ceea ce ar putea slăbi competitivitatea prețurilor din China.

China a solicitat ca CBAM să fie în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului și să nu depășească politica convenită de comerț verde la nivel mondial. Departamentul de Comerț chinez a afirmat că țara este pregătită să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a promova o discuție multilaterală privind comerțul ecologic în cadrul OMC.

În final, relația dintre China și UE pe tema schimbărilor climatice și a comerțului rămâne un subiect de mare interes și dezbatere, iar negocierile ulterioare vor fi cruciale pentru găsirea unor soluții echitabile și eficiente pentru toate părțile implicate.

CBAM