Proceduri vamale: Începând cu anul 2024, este obligatorie utilizarea semnăturii electronice pentru firme.

14/12/2023

În acest context, AVR își actualizează sistemele în conformitate cu noile cerințe.

Autoritatea Vamală Română (AVR) a comunicat că se află în procesul de modernizare a sistemelor sale. Pentru a facilita formalitățile vamale, începând cu anul 2024 (cel puțin teoretic), companiile vor fi obligate să utilizeze semnătura electronică. Modernizarea sistemelor vamale are ca scop reducerea timpilor de verificare a documentelor, simplificarea anumitor proceduri și posibilitatea încărcării online a documentației asociate operațiunilor de import-export.

Conform unui comunicat de presă recent, AVR a subliniat necesitatea semnăturii electronice pentru firmele care importă bunuri, în conformitate cu prevederile OUG 38/2020. Aceasta obligă autoritățile și instituțiile publice să accepte online documentele electronice trimise de persoanele fizice și juridice.

În acest context, AVR a informat că declarațiile vor fi transmise în noile sisteme de declarare semnate cu semnătură electronică. Pentru a desfășura în deplină siguranță și legalitate formalitățile vamale prin birourile stabilite în România, operatorii economici (declaranți, reprezentanți, titulari de tranzit) sunt obligați să achiziționeze certificate digitale calificate.

Un alt proiect în desfășurare este „Servicii de dezvoltare software pentru modernizarea Sistemului național de import în cadrul CVU”, care vizează simplificarea proceselor de depunere a declarațiilor vamale și notificărilor de către operatorii economici.

De asemenea, se implementează proiectul „Servicii de dezvoltare software pentru implementarea NCTS-RO faza 5 și AES-RO”. Acest sistem de management și control al operațiunilor de tranzit oferă facilități precum schimbul securizat de informații, folosirea procedurilor simplificate și încărcarea datelor în format .XML.

Sistemul automatizat de export va permite automatizarea formalităților de export și ieșire (inclusiv reexport) pentru mărfurile care părăsesc teritoriul Uniunii. AES aduce simplificări și facilități în declararea mărfurilor, inclusiv schimbul securizat de informații, încărcarea datelor în format .XML și posibilitatea anexării de documente. De asemenea, se menționează vămuirea centralizată la export, interconectarea cu EMCS pentru produsele accizabile în regim suspensiv și legătura între sistemele NCTS5-RO și AES-RO pentru închiderea automată a mișcărilor de export. Toate acestea contribuie la un mediu de lucru fără hârtii și la îmbunătățirea capacității administrației fiscale de supraveghere și control a mișcării produselor accizabile în regim suspensiv.

Cele mai importante schimbari:

  • schimbul securizat de informații în format electronic între aplicațiile frmelor autorizate să folosească soluția de conectare EDI pentru derularea operațiunilor de export;
  • încărcarea datelor aferente declarațiilor de export într-un fișier .XML;
  • posibilitatea anexării de documente la declarația vamală în format electronic;
  • vămuirea centralizată la export, care permite firmelor cu statut de AEO să depună declarația la export la biroul vamal responsabil de locul în care sunt stabilite, în timp ce mărfurile sunt prezentate la vamă la un alt birou vamal;
  • o nouă legătură între sistemele AES și EMCS, în cazul exportului de mărfuri în suspendare de accize, care va permite monitorizarea în timp real a stării mișcărilor produselor accizabile în regim suspensiv, îmbunătățind capacitatea administrației fiscale de a supraveghea și controla mișcarea produselor accizabile în regim suspensiv;
  • asigurarea unei interconectări între sistemele NCTS5-RO și AES-RO care să asigure închiderea automată a mișcărilor de export deschise în cazul procedurii de export urmat de tranzit;
  • dezvoltarea unui mecanism care să asigure legătura între AES-RO și Sistemul de decizii vamale, prin care datele din declarația vamală să fie verificate cu cele din autorizații;
  • depunerea electronică a documentelor însoțitoare în sistemele de declarare, scopul dezvoltării sistemelor fiind un mediu de lucru fără hârtii.
Facebook
LinkedIn
Call Now Button