Procedura detaliată pentru confirmarea Emisiilor de CO2 în cadrul Registrului Tranzitoriu CBAM

05/12/2023

În contextul preocupărilor tot mai mari legate de schimbările climatice și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia Europeană a introdus mecanisme precum CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) pentru a încuraja producția durabilă și a reduce impactul asupra mediului. Un aspect crucial al implementării CBAM este confirmarea și raportarea emisiilor de CO2 asociate cu producția bunurilor. În acest articol, vom explora detaliat documentele necesare pentru a confirma emisiile de CO2 și procedura de raportare prin intermediul Registrului Tranzitoriu CBAM.

Documente necesare:

Contrar așteptărilor, conform reglementărilor CBAM, nu este necesar să se furnizeze niciun document în original în momentul raportării trimestriale. Declarantul este însă obligat să transmită informațiile esențiale pentru raportul CBAM prin intermediul Registrului Tranzitoriu CBAM. Acest proces facilitează o monitorizare eficientă a emisiilor și asigură transparența în ceea ce privește impactul mediului al bunurilor produse.

Principiul transparenței:

Principiul transparenței este un aspect crucial al procesului CBAM și este detaliat în anexa III, secțiunea A.2 a regulamentului de punere în aplicare. Conform acestui principiu, la instalație se păstrează înregistrări complete și transparente ale tuturor datelor relevante pentru determinarea emisiilor încorporate ale bunurilor produse. Aceste înregistrări includ documente justificative necesare și trebuie păstrate timp de cel puțin 4 ani după perioada de raportare.

Evidențierea datelor relevante:

Producătorii și declaranții sunt responsabili să evidențieze și să înregistreze corect toate datele relevante legate de emisiile de CO2. Aceste date includ, dar nu se limitează la, consumul de energie, materiile prime utilizate, procesele de producție și alte informații esențiale pentru calcularea impactului asupra mediului. Acest nivel detaliat de înregistrare este esențial pentru evaluarea corectă a emisiilor de CO2 și pentru implementarea eficientă a CBAM.

Comunicarea și revizuirea datelor:

În cazul unei revizuiri a raportului trimestrial CBAM, statele membre ale UE au dreptul de a solicita evidențe și informații suplimentare pentru a verifica corectitudinea datelor furnizate. Declarantul are responsabilitatea de a comunica toate evidențele relevante și de a coopera pe deplin în procesul de revizuire. Aceasta asigură un nivel înalt de transparență și integritate în implementarea CBAM.

Implementarea CBAM și confirmarea emisiilor de CO2 sunt pași critici către o producție mai durabilă și responsabilă din punct de vedere climatic. Prin respectarea principiului transparenței și furnizarea informațiilor necesare prin intermediul Registrului Tranzitoriu CBAM, producătorii contribuie la eforturile de combatere a schimbărilor climatice și la construirea unei economii mai verzi și mai sustenabile.

Facebook
LinkedIn
Call Now Button