Optimizarea gestionării emisiilor în sectorul energetic: Cotele de emisii gratuite sau compensarea costurilor indirecte ale carbonului în EU ETS?

20/09/2023

Abordarea Strategiei EU ETS în Contextul Pieței Carbonului

Una dintre contribuțiile semnificative ale Sistemului de Comercializare a Emisiilor (EU ETS) a fost adaptarea la realitățile pieței în stabilirea prețului pentru carbon. Recunoscut ca fiind cel mai matur sistem de tranzacționare a certificatelor de emisie la nivel global, EU ETS reprezintă un etalon pentru principalele sectoare care emit dioxid de carbon.

Inițial, abordarea EU ETS a fost ancorată în principiul eficienței economice, promovând ideea că toate companiile ar trebui să suporte un cost echivalent pentru emisiile de CO2. Scopul era ca piața, nu reglementarea guvernamentală, să dicteze prioritățile de decarbonizare.

Cu toate acestea, aplicarea unui preț uniform al carbonului pentru fiecare sector nu a fost concretizată în cadrul EU ETS. Acest lucru a fost rezultatul preocupărilor legate de potențialele dezechilibre în competitivitatea internațională a industriei cu emisii înalte de carbon. În fazele inițiale ale EU ETS, cotele de carbon au fost oferite gratuit pentru toate sectoarele, minimizând astfel potențialele efecte negative ale prețului carbonului asupra economiei.

O schimbare semnificativă a avut loc în 2013. Deși până atunci, sectorul energetic beneficia de alocări gratuite de cote, noile reglementări au impus ca toate centralele electrice să achiziționeze cote de pe piața carbonului. Paralel cu această schimbare, s-au introdus compensații pentru costurile indirecte ale carbonului, garantând astfel competitivitatea marilor consumatori de energie.

Este esențial să înțelegem că cotele gratuite nu doar diminuează costurile carbonului pentru companii, dar și mențin stabilitatea prețului produselor în contextul unei piețe influențate de costurile emisiilor. Alături de distribuirea cotelor gratuite, uniformitatea lor pe piață se asigură că nicio entitate nu este avantajată în mod nedrept.

Decizia de a elimina cotele gratuite pentru sectorul energetic a fost luată în urma observației că acest sector își transfera costurile carbonului către consumatori. Asta în ciuda faptului că multe dintre centralele electrice beneficiau de cote gratuite.

Advoacații acestei mișcări arată că prețul CO2, chiar și atunci când cotele sunt alocate gratuit, va influența invariabil costul energiei electrice. Prețul carbonului devine astfel un factor determinant în decizia producției energetice. Acest lucru explică de ce prețurile la energie integrează costurile carbonului, oferind, în paralel, un profit semnificativ pentru entitățile energetice.

În încheiere, este esențial să abordăm cu precauție orice asumpție legată de profiturile extraordinare ale companiilor energetice. Deși există modele teoretice care susțin aceste afirmații, datele empirice sunt esențiale pentru o analiză completă și echilibrată.

CBAM