import, export, container-7784074.jpg

Implicațiile CBAM pentru importatorii de oțel din România

10/11/2023

Ne aflăm în luna noiembrie a anului 2023, iar pe piața de import din România, o cantitate de 1 000 de tone de oțel provenind din Turcia a intrat sub incidența mecanismului de ajustare la frontieră pentru emisiile de carbon (CBAM). Odată cu această tranziție către o paradigmă nouă, importatorii sunt obligați să conștientizeze implicațiile și cerințele acestei schimbări majore.

Importul de oțel, acum inclus sub prevederile CBAM, impune responsabilități noi importatorilor. Aceștia sunt obligați să solicite furnizorilor (producătorilor/instalațiilor) date privind emisiile, în conformitate cu metodologia CBAM. Furnizorii au termen până în luna ianuarie a anului 2024 pentru a furniza aceste date, respectând un model de calcul și comunicare. Deși verificarea acestor date este voluntară, este recomandată în timpul perioadei de tranziție.

La finalul trimestrului, până la data de 31 ianuarie 2024, importatorii sunt obligați să prezinte Comisiei Europene un raport CBAM, detaliind totalul emisiilor de gaze cu efect de seră încorporate în lotul lor de oțel. Acest raport include emisiile generate în timpul procesului de fabricare a oțelului (emisii directe), precum și anumite emisii în amonte și emisii indirecte. În cazul în care au fost importate și alte produse CBAM în perioada respectivă, acestea trebuie incluse în raport.

Obținerea datelor privind emisiile primare reprezintă un aspect esențial. În situația în care aceste date nu sunt disponibile, se vor utiliza valorile implicite stabilite de către Comisie, cu mențiunea că utilizarea acestor valori în locul datelor primare pentru mai mult de 20% din emisiile raportate atrage penalități. Mai mult, există riscul ca aceste valori implicite să fie mai mari decât emisiile reale, iar începând din anul 2026, importatorii vor fi obligați să achiziționeze certificate CBAM pentru fiecare tonă de emisii directe raportate, la costul celui mai recent preț mediu săptămânal al carbonului din Sistemul de Comerț cu Emisii (ETS).

Acest proces se repetă trimestrial, cu următorul raport programat pentru data de 30 aprilie 2024. Importatorii au posibilitatea de a actualiza primele două rapoarte până la data de 31 iulie 2024, cu condiția să obțină date de o calitate superioară până la acea dată. Cu toate acestea, schimbările introduse de CBAM aduc cu sine provocări semnificative, iar importatorii trebuie să fie pregătiți pentru o adaptare continuă într-un mediu caracterizat de schimbare constantă.

În 2020, oțelul a fost responsabil pentru 2,6 miliarde de tone de emisii de CO2e (echivalent dioxid de carbon). Aceasta reprezintă aproximativ ~8% din emisiile globale. Acest lucru îl face unul dintre primele 3 materiale cu cele mai mari emisii din lume, alături de aluminiu și ciment.

În cele 15 țări care produc cel mai mult oțel, se produc aproximativ 2 tone de CO2e pe tona de oțel brut.

Reducerea emisiilor provenite din oțel reprezintă o provocare geopolitică, dar și geografică. Industria siderurgică este importantă din punct de vedere strategic, astfel încât multe țări aleg să producă oțel la nivel local, în loc să folosească importuri mai ieftine, mai curate sau de o calitate mai bună.

CBAM