CBAM FORM

CBAM

Cum se aliniază compania dvs. la Mecanismul CBAM al UE și la cerințele sale de raportare a carbonului? Nu sunteți sigur? Vorbiți cu experții ABX și aflați cum putem transforma această provocare într-o oportunitate pentru afacerea dvs., conducându-vă spre un viitor durabil și net-zero.


*Vă asigurăm că datele companiei dvs. completate în acest formular sunt considerate sensibile și beneficiază de securizare riguroasă. Aceste informații nu vor fi utilizate în niciun alt scop în afara celui pentru care au fost transmise. Respectăm în mod strict aceste condiții. Toate prelucrările de date au un temei legal valabil, se efectuează în mod echitabil, iar persoanele vizate sunt informate cu privire la tipul de date prelucrate, motivul, modalitatea și durata prelucrării, transferul lor către alți destinatari, precum și drepturile pe care le au asupra datelor lor. Datele sunt colectate doar în scopuri clare, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior în mod incompatibil cu aceste scopuri. Acestea sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea scopurilor stabilite. Informațiile sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește durata necesară pentru atingerea scopurilor prelucrării datelor. În anumite cazuri, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade mai lungi, conform prevederilor legale și sub rezerva măsurilor adecvate de securitate tehnică și organizatorică. Procesăm datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

CBAM