Comisia impune măsuri de salvgardare definitive la importurile de produse siderurgice

01/02/2020

Astăzi, Comisia Europeană a publicat un regulament de impunere a unor măsuri de salvgardare definitive asupra importurilor de produse siderurgice. Aceste măsuri vor intra în vigoare mâine, 2 februarie, și le vor înlocui pe cele provizorii în vigoare din iulie 2018.

O anchetă a Comisiei a fost lansată în martie 2018 ca parte a răspunsului Uniunii Europene la decizia Statelor Unite de a impune tarife vamale pentru produsele din oțel. Această anchetă a arătat că importurile de produse siderurgice în UE au crescut puternic. Acest lucru amenință grav producătorii de oțel din UE, care se află încă într-o poziție fragilă din cauza supracapacității persistente pe piața mondială a oțelului și a unui număr fără precedent de practici comerciale neloiale din partea anumitor parteneri comerciali. Restricțiile de pe piața americană cauzate de tarifele din secțiunea 232 pentru oțel provoacă o deviere a fluxurilor comerciale către UE.

Aceste măsuri sunt pe deplin în conformitate cu angajamentele UE în cadrul OMC și au fost elaborate cu atenție pentru a menține un flux continuu de importuri care să garanteze o concurență eficientă pe piața europeană a oțelului și o gamă suficientă de opțiuni pentru numeroșii utilizatori de oțel din UE.

Măsurile se referă la 26 de categorii de produse din oțel și constau în contingente tarifare peste care se va aplica o taxă de 25%. Contingentele tarifare mențin în totalitate nivelurile tradiționale ale importurilor în UE și vor fi majorate progresiv. Acest sistem este similar cu măsurile provizorii în vigoare în prezent, cu unele modificări importante care reduc la minimum perturbările comerciale și mențin acordurile comerciale tradiționale în ceea ce privește cantitățile și originile. De exemplu, principalele țări furnizoare vor beneficia de contingente individuale bazate pe propriile importuri istorice.

Aceste măsuri ar trebui să rămână în vigoare pentru o perioadă de până la trei ani, dar pot fi revizuite în cazul în care circumstanțele se schimbă.

Comisia a decis, de asemenea, să suspende mecanismul de supraveghere prealabilă pentru aceleași produse care fac obiectul măsurilor definitive, atât timp cât acestea sunt în vigoare.

 

Comisia a impus măsuri de salvgardare provizorii la importurile de oțel în iulie 2018.

Măsurile de salvgardare fac parte din răspunsul în trei direcții prezentat de Comisia Europeană în 2018. Ca urmare a taxelor de import aplicate de Statele Unite începând cu 23 martie 2018 în temeiul secțiunii 232 din US Trade Expansion Act din 1962, exportul de oțel în Statele Unite a devenit mai puțin atractiv. Există deja indicii că, în consecință, furnizorii de oțel și-au redirecționat o parte din exporturile lor din SUA către UE.

Facebook
LinkedIn
Call Now Button