Clarificarea situatiei relatiei comerciale cu Turcia

01/02/2021

Ministerul Finanţelor va emite un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care clarifică relaţiile comerciale cu Turcia, în sensul
eliminării prevederii conform cãreia nu se deduc cheltuielile rezultate în urma unei tranzacţii dintre o
persoană fizică sau juridică şi o alta dintr-un stat inclus în anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante.

„În vederea clarificãrii legislaţiei referitoare la jurisdicţiile necooperante, Ministerul Finanţelor anunţã cã a întreprins demersurile
necesare pentru ca, în scurt timp, sã fie modificate prevederile art. 25 alin.4) lit.f^1) din Codul fiscal.
Acest punct, introdus printr-o modificare intratã în vigoare în ianuarie 2021, prevede cã sunt nedeductibile cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoanã fizicã sau juridicã situatã într-un stat care, la data înregistrãrii cheltuielilor, este inclus în anexa I şi/sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Modificarea va viza eliminarea prevederii conform cãreia statele incluse în anexa II vor fi considerate drept jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale, mãsurã care vine sã clarifice, în acest sens, inclusiv tratamentul fiscal aplicat tranzacţiilor efectuate începând cu 1 ianuarie 2021”,
a informat vineri Ministerul Finanţelor. În baza informaţiilor disponibile pânã acum, niciun alt stat membru nu a adoptat mãsuri similare împotriva jurisdicţiilor incluse în anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
„Ministerul Finanţelor doreşte sã clarifice faptul cã, în contextul raportãrii aranjamentelor transfrontaliere conform Directivei UE 2018/822 (cunoscutã sub numele de DAC 6),
prin noţiunea de jurisdicţii necooperante se face referire doar la ţãrile din anexa I a Listei UE privind jurisdicţiile necooperante în scopuri fiscale, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, se arată în comunicat.

CBAM