CBAM va avea un puternic impact asupra lanțurilor de distribuție

13/02/2024

Cum va funcționa?

Inițial, CBAM se va aplica la importul de fier, oțel, aluminiu, hidrogen, electricitate, ciment și îngrășăminte, urmând ca, în cele din urmă, până în 2030, să acopere toate sectoarele incluse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. În faza de tranziție, conformarea cu CBAM este inițial un exercițiu de raportare, urmând ca companiile să comunice trimestrial emisiile încorporate provenite din bunurile importate. Cu toate acestea, începând din 2026, companiile trebuie să cumpere certificate de carbon corespunzătoare prețului carbonului care ar fi fost datorat dacă bunurile ar fi fost produse în conformitate cu normele UE privind stabilirea prețului carbonului. Când mecanismul va fi implementat integral, certificatele CBAM trebuie remise anual. Un factor de atenuare a costului inițial al CBAM pentru importatori va fi disponibilitatea „cotelor gratuite”. În cadrul actualului EU ETS, producătorii beneficiază de astfel de cote, prețul carbonului fiind plătit pentru emisii doar după ce au fost luate în considerare aceste cote. Aceste cote vor fi eliminate treptat începând cu 2026, până când prețul integral al carbonului va fi plătit de companii începând cu 2034. În această perioadă, importatorii din UE vor trebui să achiziționeze certificate CBAM doar pentru un anumit procent din emisiile lor, începând cu 2,5% în 2026 și crescând apoi în fiecare an până la data eliminării treptate.

Cine este afectat?

Importatorul din UE este principalul responsabil de respectarea legislației. Importatorul din UE trebuie să se înregistreze la autoritatea națională competentă relevantă pentru a prezenta rapoarte CBAM și, în cele din urmă, să utilizeze aceeași autoritate pentru a achiziționa certificate CBAM. În linii mari, orice companie din UE care importă bunuri CBAM originare dintr-o țară din afara UE va fi afectată, existând doar câteva excepții. Mărfurile originare din țări cu un sistem de comercializare a certificatelor de emisii legat de sistemul UE ETS, cum ar fi Elveția, sau care participă la sistemul UE ETS, cum ar fi Norvegia, Islanda și Liechtenstein, sunt scutite de CBAM. Loturile de mărfuri cu o valoare mai mică de 150 de euro (163 de dolari) nu intră în domeniul de aplicare al mecanismului. Impactul CBAM se va răsfrânge asupra întregului lanț de aprovizionare global, deoarece importatorii din UE vor prezenta rapoarte care se vor baza în mare măsură pe obținerea de date privind emisiile de la furnizorii lor din afara UE – acest aspect este probabil să prezinte cea mai mare provocare.

Acțiuni pentru importatori

Asigurarea respectării de către operatori a CBAM va fi esențială pentru succesul acestuia. În timpul perioadei de tranziție, se pot aplica sancțiuni în cazul în care rapoartele nu sunt prezentate sau sunt incomplete, cu sprijinul acțiunilor autorităților UE. Odată ce începe perioada de punere în aplicare completă, rapoartele trebuie să fie verificate de un organism independent. Regulamentele CBAM permit, de asemenea, autorităților vamale naționale să efectueze controale de conformitate în numele UE. Importatorii din UE trebuie să acționeze rapid pentru a înțelege ce măsuri trebuie luate pentru a se conforma obligațiilor CBAM. În mod prioritar, întreprinderile care importă mărfuri CBAM ar trebui:

  • să atribuie responsabilitatea internă pentru gestionarea conformității CBAM, care va necesita probabil o abordare interfuncțională
  • să identifice ce bunuri pe care le importă intră în domeniul de aplicare al CBAM
  • să se implice în mod proactiv și să își sprijine furnizorii în obținerea datelor de raportare
  • exportatorii de bunuri CBAM către UE ar trebui să adopte o abordare similară pentru a se asigura că sunt pregătiți să furnizeze date corespunzătoare clienților lor din UE.

Ce urmează?

UE a acționat rapid și decisiv prin introducerea CBAM, deși a fost criticată pentru abordarea sa unilaterală. UE este deseori prima care ia inițiativa în materie de reformă a reglementării, iar influența pe care a avut-o în acest sens poate fi deja observată la nivel mondial. La jumătatea lunii decembrie, Regatul Unit și-a anunțat propriile planuri CBAM, în timp ce Turcia și Australia se pare că iau în considerare, de asemenea, posibilitatea de a le urma exemplul. CBAM al UE a atras atenția legislatorilor americani, fiind un subiect de discuție la recenta conferință COP28 privind schimbările climatice de la Dubai. Mecanismele similare din alte țări vor împărtăși aceleași principii generale pe măsură ce vor fi dezvoltate și implementate, existând probabil diferențe în ceea ce privește detaliile și execuția. De exemplu, CBAM din Regatul Unit va acoperi sectoare ușor diferite de cel al UE, incluzând sticla și ceramica importate, dar excluzând sectorul energiei electrice. Este probabil ca CBAM al UE să evolueze în continuare înainte de a fi pus în aplicare pe deplin, deoarece UE va revizui modul de gestionare a mecanismului înainte de sfârșitul anului 2025. Această revizuire va include extinderea la alte sectoare, cum ar fi produsele chimice organice și polimerii, precum și o eventuală acoperire a emisiilor încorporate care se regăsesc în transportul de bunuri CBAM.

Impactul asupra lanțurilor de aprovizionare

Trasabilitatea lanțurilor de aprovizionare, adesea complexe, este o cerință caracteristică a CBAM, reflectând tendințele din comerțul transfrontalier în general. Deși o astfel de trasabilitate aduce o sarcină administrativă sporită, ea reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a revizui optimizarea lanțurilor de aprovizionare din perspectiva costurilor, a eficienței și a riscurilor. Companiile cu lanțuri de aprovizionare internaționale pot obține un avantaj dacă acționează rapid în evaluarea implicațiilor pentru activitățile lor. Mai imediat, având în vedere că primele rapoarte CBAM urmează să fie prezentate până la sfârșitul lunii februarie, companiile ar trebui să acționeze rapid pentru a-și revizui activitățile de comerț internațional și pentru a se proteja împotriva riscurilor nedorite de neconformitate.

 

CBAM