CBAM: Obligațiile de raportare și acțiuni recomandate pentru companii

27/11/2023

În urma implementării Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), companiile au acum responsabilitatea de a respecta riguroasele cerințe de raportare privind emisiile de gaze cu efect de seră încorporate în bunurile importate. În acest articol, vom explora detaliile acestor obligații de raportare și vom oferi recomandări pentru întreprinderile afectate.

Prima perioadă de raportare pentru CBAM este trimestrul al patrulea al anului 2023, începând cu 1 octombrie 2023. Raportul pentru această perioadă trebuie depus cel târziu până la 31 ianuarie 2024. Ultimul raport CBAM al perioadei de tranziție, pentru trimestrul al patrulea al anului 2025, trebuie depus până la 31 ianuarie 2026.

Printre informațiile ce trebuie raportate se numără tipul de bunuri identificate prin codul CN, cantitatea de bunuri importate și emisiile directe și indirecte încorporate în acestea, precum și orice „preț al carbonului” deja plătit în străinătate pentru emisii, inclusiv prețul plătit pentru materialele precursoare încorporate în produsul final.

Raportarea trebuie făcută către Registrul de Tranziție CBAM, gestionat de Comisie. Acest registru electronic standardizat și securizat include un portal al comerciantului prin care importatorii pot depune rapoartele trimestriale CBAM. Atât autoritățile competente locale, cât și Comisia, vor avea acces la acest portal, care va fi un modul suplimentar al Sistemului de Înregistrare și Identificare a Operatorilor Economici (EORI) al UE.

Un aspect important este faptul că un raport depus poate fi modificat doar până la două luni după încheierea trimestrului relevant. Cu toate acestea, în derogare de la această regulă generală, rapoartele CBAM pentru primele două perioade de raportare pot fi modificate până la termenul limită de depunere a celui de-al treilea raport CBAM (adica T2 2024), care este 31 iulie 2024.

Sancțiunile pentru neconformitate, raportare incorectă sau incompletă vor fi stabilite de fiecare stat membru în parte, dar trebuie să se situeze între 10 și 50 de euro pe tonă de emisii ne-raportate încorporate.

Metodele de calcul pentru emisiile încorporate sunt stipulate în regulamentul de punere în aplicare și depind de procesul specific de producție. În plus, până în 2025, sunt permise metode suplimentare pentru monitorizarea emisiilor.

În contextul calculului emisiilor încorporate pentru bunuri complexe, operatorii trebuie să monitorizeze și să raporteze cantitățile de materiale de intrare specifice (numite „precursoare”) care au, la rândul lor, emisii încorporate în procesul de fabricație. Acești precurori trebuie să fie adăugați la emisiile directe și indirecte atribuite procesului de producție.

AnyConv.com Ivory and Green Modern Neutral Problem and Solution Table Graph 1Tabel de la Comisia Europeană

Recomandări pentru companii:

  1. Înțelegeți obligațiile care intră în vigoare la 1 octombrie 2023 și pe parcursul perioadei de tranziție, inclusiv lista de date necesare pentru raportare.
  2. Aflați cum se aplică cerințele CBAM specific pentru afacerea dumneavoastră. Care dintre produsele dumneavoastră sunt acoperite de CBAM?
  3. Grupurile cu mai multe entități care acționează ca Importator de Înregistrare (IoR) în aceeași piață ar putea lua în considerare o structură CBAM centralizată.
  4. Evaluați dacă schimbări minore în lanțul de aprovizionare ar putea reduce numărul de entități expuse la CBAM.
  5. Gândiți-vă la clauzele legate de informații în contractele de aprovizionare și ajustați-le dacă este necesar.
  6. Pregătiți un sistem de raportare conform regulilor CBAM.
  7. Implementați o strategie de minimizare a costurilor, având în vedere atât perspectivele legale, cât și cele tehnice.
  8. Monitorizați dezvoltările legislative în jurisdicțiile relevante și asigurați-vă că sunteți pregătit pentru schimbări.

În încheiere, respectarea obligațiilor de raportare CBAM necesită o abordare atentă și bine pregătită. Companiile ar trebui să acționeze acum pentru a se conforma și pentru a evita penalizările.

Facebook
LinkedIn
Call Now Button