Calendarul alocărilor de la 1 noiembrie 2023 la 31 martie 2024 pentru importurile pe contingente de otel

21/12/2023

Vă rugăm să găsiți mai jos calendarul alocărilor planificate pentru sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024:

– 1 noiembrie 2023: Nicio alocare de cote;

– 2 noiembrie 2023: Nicio alocare de cote;

– decembrie 2023: Ultimele alocări la 22, 27 și 29.12.2023.
(nicio alocare de cotă în zilele de 26 și 28.12.2023);

– ianuarie 2023: Primele alocări la 04.01.2024 (tratarea declarațiilor acceptate până la 31.12.2023 în conformitate cu punctul 27 din acordul administrativ).
și la 10.01.2024 (tratarea declarațiilor acceptate în 2024).

 

Alte informații:

Dorim să vă reamintim textul articolului 49 § 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii de mai jos:

„Declarațiile de punere în liberă circulație acceptate de autoritățile vamale la 1, 2 sau 3 ianuarie se consideră ca fiind acceptate la data de 3 ianuarie a aceluiași an. Cu toate acestea, în cazul în care una dintre aceste zile cade într-o zi de sâmbătă sau duminică, se consideră că o astfel de acceptare a avut loc la 4 ianuarie din anul respectiv.”
Aceasta înseamnă că toate cererile de tragere legate de datele de acceptare de la 1, 2 și 3 ianuarie 2024 vor fi considerate ca fiind acceptate la 3 ianuarie 2024.

 

SURSA : customs.ro

Facebook
LinkedIn
Call Now Button